Browsing Tag

#توسعه_مهارتهای_فردی

در زندگی زخمهایی وجود دارند… که زود باید خوب شن!

صادق هدایت جمله معروفی داره که در اون میگه: «در زندگی زخمهایی وجود دارند که در انزوا روح را می خورند و می تراشند» اونهایی که کتابهای صادق هدایت رو خونده باشند، می دونند که نویسندگانی مثل اون، یا حتی کافکا و کامو و ارول به «درد بی درمونی»…

سرآغاز

بكوش آمده است تا محملي باشد، براي كساني كه مي انديشند، دنيا جاي بهتري خواهد شد هم براي خود آنها و هم براي ديگران اگر ‌«حرکت» کنند و از این قبال «برکت» ایجاد کنند، چرا که اگر ما بندگان خداییم و اشرف مخلوقات، بر ما است که برای خود، خانواده،…