Browsing Tag

#زندگی_شخصی

سخن سردبیر

به شخص زندگی پرفراز و نشیبی داشته ام و رویدادهای زیادی را تجربه کرده ام، اگر گرد گذشته بر روح و ذهنم نشسته به خاطر نوستالژیک بودن یا قدرت حافظه نیست، به خاطر آن است که در حوالی ۵ سالگی کلیله و دمنه خواندم و شاهنامه، «شر» را دیدم و…